Šipelytė, M. (2018). Apie Justinos Kozakaitės disertaciją „Traumos XIII–XVIII a. Lietuvoje bioarcheologiniais duomenimis“ ir jos gynimą. Lietuvos Istorijos Studijos, 42, 136-138. https://doi.org/10.15388/LIS.2018.42.12393