ŠIPELYTĖ, M. Apie Justinos Kozakaitės disertaciją „Traumos XIII–XVIII a. Lietuvoje bioarcheologiniais duomenimis“ ir jos gynimą. Lietuvos istorijos studijos, v. 42, p. 136-138, 28 dez. 2018.