Lietuvos istorijos studijos http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos <p>Įkurtas 1992 m. Publikuoja straipsnius apie Lietuvos praeitį, jos istorinę raidą, lietuvių tautos valstybingumą, materialinės ir dvasinės kultūros raidą, jos sąveiką su kitomis tautomis, vietą pasaulio civilizacijoje.</p> lt-LT <p>Susipažinkite su autorių teisėmis&nbsp;<a href="http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/journalpolicy">žurnalo politikoje</a>&nbsp;skiltyje Autorių teisės.&nbsp;</p> tomas.vaiseta@if.vu.lt (Tomas Vaiseta) vigintas.stancelis@kf.vu.lt (Vigintas Stancelis) Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0200 OJS 3.1.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/12398 <p>[tekstas lietuvių kalba]</p> Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/12398 Wed, 23 Jan 2019 00:00:00 +0200 Имя Великого Князя Литовского Витовта в названиях Северного Причерноморья XVI–XVIII веков http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/12385 <p>[straipsnis ir santrauka rusų kalba, santrauka anglų kalba]</p> <p>Исследование посвящено изучению топонимов Северного Причерноморья, в которых зафиксировано имя великого князя литовского (далее – вкл) Витовта. Рассматриваются данные письменных (актовых, нарративных, картографических) и археологических источников относительно девяти объектов: Витовтова баня (1, 2, 3), Витовтов брод, Витовтов мост, городище Витовта, башня Витовтова, Витовка и Видово озеро. Автор пришел к выводам, что все названия упомянуты в более поздних источниках – XVI–XVIII веков. Результаты исследования могут быть интересны всем, кто изучает деятельность вкл Витовта, а также историческую географию Северного Причерноморья.</p> Ольга Белецкая Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/12385 Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0200 Bazilijonų vienuolijos ryšiai su Vilniaus universitetu http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/12386 <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Vilniaus universitetas kelis šimtmečius buvo pagrindinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės aukštoji mokykla, kurios įtaka reiškėsi įvairiose visuomeninio gyvenimo srityse – religijoje, politikoje, kultūroje. Straipsnyje nagrinėjama, kaip Vilniaus Alma Mater veikė Graikų apeigų Katalikų Bažnyčios bazilijonų vienuolijos (veikė 1617–1839 m.) raidą. Tuo tikslu išskiriamos trys grupės, atspindinčios dviejų institucijų ryšius: bazilijonai – universiteto studentai, bazilijonai – universiteto dėstytojai ir bazilijonai – universiteto partneriai švietimo srityje.</p> Ina Kažuro Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/12386 Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0200 Lenkijos–Lietuvos Respublikos veiksnys Očakovo krizės (1791) kontekste http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/12387 <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Straipsnį inspiravo Lenkijos, taip pat Anglijos, Rusijos ir tikriausiai kitų šalių – bet, deja, ne Lietuvos – istoriografijoje gerai žinomas klausimas: kodėl 1791 m. pavasarį Anglijos vadovaujamos koalicijos karas su Rusija neįvyko. Prieinama prie išvados, kad Vilhelmo Pito Jaunesniojo Rytų Europoje projektuota kolektyvinė komercinė valstybių sistema neturėjo galimybių būti realizuota. Kartu dėmesys straipsnyje telkiamas į Lenkijos–Lietuvos valstybės vietą bei vaidmenį tarptautiniame konflikte. Laikomasi nuomonės, kad Varšuvos 1788–1790 m. vykdyta orientacija į Prūsiją buvo žalinga Lenkijos–Lietuvos valstybei. Daroma išvada, kad negalima adekvačiai vertinti valstybės vykdytų reformų – kartu ir 1791 m. gegužės 3 d. priimtos konstitucijos – neatsižvelgiant į tarptautinės politikos kontekstą.</p> Česlovas Laurinavičius Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/12387 Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0200 Sugrįžtant prie organiškosios valstybės: apie katalikiškos sociologijos įtaką katalikiškajam korporatyvizmui http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/12388 <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Straipsnyje analizuojama katalikų socialinio teoretiko Prano Dielininkaičio tarpukario laikotarpiu plėtota katalikiško korporatyvizmo samprata. Be to, aptariama Lietuvoje tarpukariu tarp katalikų sociologų vyravusi sociologijos samprata ir jos ryšys su katalikiškąja socialine doktrina bei korporatyvizmu. Atkreipiamas dėmesys į Šveicarijoje paplitusio katalikiško korporatyvizmo įtaką Dielininkaičio socialinei teorijai. Svarbus Dielininkaičio plėtotos socialinės teorijos bruožas – bandymas atriboti katalikiškąjį korporatyvizmą nuo politinių implikacijų. Dielininkaičio nuomone, katalikiškas korporatyvizmas turėjo keisti socialinius ir ekonominius santykius, tapti alternatyva kapitalistinėms bei socialistinėms ekonominėms sistemoms.</p> Vilius Kubekas Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/12388 Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0200 Buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatas kaip socialistinės Lietuvos buities modernizacijos elementas http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/12389 <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Šiame straipsnyje nagrinėjamas buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatas kaip vienas iš socialistinės Lietuvos buities modernizacijos elementų. Atskiriant dvi šio objekto prasmes – įstaigos ir pastato, siekiama atskleisti buitinio gyventojų aptarnavimo sistemą, jos formavimąsi ir laipsniškumą – įstaigų gradaciją, taip pat gilinamasi į architektūrinį objektą, vertinant buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatą kaip apskritai naują, tik socialistinei visuomenei būdinga funkcija išsiskiriantį pastatą.</p> Dovilė Ruibytė Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/12389 Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0200 Menas ir metodas http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/12390 <p>[tekstas lietuvių kalba]</p> Johann G. Droysen Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/12390 Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0200 „Ни на кого надеи не маю, толко на милосердного Бога да на вашу милость“: Lietuvos kilmingųjų laiškai, adresuoti valdovo raštininkui Jonui Bogdanaičiui Sapiegai, [1507]–[1515] m. http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/12391 <p>[tekstas lietuvių kalba]</p> Andrej Ryčkov Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/12391 Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0200 In speculo. Respublikos šlėkta ir jos idealas. – Rec.: Urszula Świderska-Włodarczyk, Homo nobilis. Wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017 http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/12392 <p>[tekstas lietuvių kalba]</p> Karolis Čižauskas Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/12392 Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0200 Apie Justinos Kozakaitės disertaciją „Traumos XIII–XVIII a. Lietuvoje bioarcheologiniais duomenimis“ ir jos gynimą http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/12393 <p>[tekstas lietuvių kalba]</p> Monika Šipelytė Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/12393 Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0200