Redakcinė kolegija

Vyriausiasis redaktorius:
Prof. Alfredas Bumblauskas - Vilniaus universitetas (Istorija 05H)

Atsakingasis sekretorius: dr. Tomas Vaiseta - Vilniaus universitetas
Sekretorius:dokt. Marius Ėmužis – Vilniaus universitetas

Nariai:
Prof. dr. Zenonas Butkus – Vilniaus universitetas (Istorija 05H)
Prof. habil.dr. Bogusław Dybaś – Torunės Mikalojaus Koperniko Universitetas / Lenkijos mokslų akademijos tyrimų centras Vienoje (Istorija 05)
Prof. habil. dr. Sven Ekdahl –  Geteborgo universitetas, Švedija (Istorija 05H)
Prof. dr. Robert Frost – Aberdyno universitetas, Jungtinė Karalystė (Istorija 05H)
Prof. habil. dr. Edvardas Gudavičius –  Vilniaus universitetas (Istorija 05H)
Dr. Magnus Ilmjärv –  Talino universitetas, Estija (Istorija 05H)
Prof. habil. dr. Anatolij J. Ivanov –  Rusijos mokslų akademijos Rusijos istorijos institutas,Rusija (Istorija 05H)
Dr. Michail  M. Krom –  Sankt Peterburgo Europos universitetas, Rusija (Istorija 05H)
Prof. habil. dr. Zenonas Norkus –  Vilniaus universitetas (Sociologija 05S)
Prof. dr. Rimvydas Petrauskas – Vilniaus universitetas (Istorija 05H)
Dr. Darius Staliūnas – Lietuvos istorijos institutas (Istorija 05H)
Doc. dr. Gintautas Vėlius – Vilniaus universitetas (Istorija 05H)