http://www.zurnalai.vu.lt/literatura/issue/feed Literatūra 2019-09-17T20:49:33+03:00 prof. dr. Regina Rudaitytė regina.rudaityte@flf.vu.lt Open Journal Systems <p>Įkurtas 1958 m. Publikuoja straipsnius apie Lietuvos ir užsienio literatūrų ir kultūrų tyrimus.</p> http://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/12431 Redakcinė kolegija ir turinys 2019-04-03T19:54:13+03:00 Vigintas Stancelis vigintas.stancelis@kf.vu.lt <p>[tekstas lietuvių kalba]</p> 2019-02-06T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/12437 Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys 2019-04-03T19:54:10+03:00 Vigintas Stancelis vigintas.stancelis@kf.vu.lt <p>[tekstas anglų ir lietuvių kalbomis]</p> 2019-02-06T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/12408 Redakcinė kolegija ir turinys 2019-04-03T19:54:20+03:00 Vigintas Stancelis vigintas.stancelis@kf.vu.lt <p>[tekstas lietuvių kalba]</p> 2019-01-31T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/12415 Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys 2019-04-03T19:54:17+03:00 Vigintas Stancelis vigintas.stancelis@kf.vu.lt <p>[tekstas lietuvių kalba]</p> 2019-01-31T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/12409 Bella plus quam ciuilia: tradicijų griovimas ir romėniškumo mirtis Lukano farsalijoje 2019-09-17T20:49:33+03:00 Ana Marija Mackevič ana.marija.mackevich@gmail.com <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Straipsnyje nagrinėjamas Lukano epinis veikalas Farsalija, kuris dėl akivaizdaus ir demonstratyvaus sukilimo prieš žanrines tradicijas kartais vadinamas antiepu. Šį pasipriešinimą įkūnija sąmoningai pasirinktos ir asmeninės autoriaus ideologijos suponuojamos meninės priemonės. Augusto imperinės propagandos tikslams pasitarnavusių epinių kanonų inversija Lukano veikale pasitelkiama kaip antineroniškos retorikos elementas. Toks autoriaus pasirinktų motyvų naudojimas straipsnyje yra analizuojamas sociokultūriniame ankstyvojo principato kontekste. Apžvelgiamas autoriaus santykis su literatūrine tradicija, ypač Vergilijaus Eneida, ir analizuojama, kaip jis elgiasi su tradiciniais epiniais topais, kad šį santykį apibrėžtų. Kaip pavyzdys pateikiama dvejų epinių topų (dorybingo karo ir individualios karinės virtus) naudojimo analizė. Žvelgiama, kaip tokia autoriaus prieiga padeda konstruoti ideologinį turinį. Keliamas klausimas, ką sąmoningas šių tradicinių elementų iškreipimas ideologinio Farsalijos turinio kontekste gali pasakyti apie tuomečio romėno savivoką politinių ir sociokultūrinių pokyčių įtakoje ir tautinio identiteto kaitą pirmaisiais Imperijos augimo dešimtmečiais.</p> 2018-12-28T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/12410 Ksenofonto politinė filosofija: projektas visai Graikijai 2019-09-17T20:49:25+03:00 Alius Jaskelevičius alius.jaskelevicius@flf.vu.lt <p>[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]</p> <p>Straipsnyje aptariama Ksenofonto politinė filosofija ir jos graikiškasis kontekstas. Viena iš pagrindinių temų, kurią Ksenofontas implicitiškai ar eksplicitiškai nagrinėja savo veikaluose, yra lyderystė. Lyderystės klausimas iškyla beveik visuose Ksenofonto kūriniuose, tiek filosofiniuose, tiek istoriniuose, tiek literatūriniuose. Lyderis Ksenofontui buvo svarbus ne tik kaip kariuomenės, bet ir kaip miesto ar bendruomenės lyderis. Turint omenyje, kokią didžiulę reikšmę Ksenofontui turi lyderystės klausimas, straipsniu bandoma parodyti, kad savo politinę filosofiją Ksenofontas kuria kaip bendragraikišką, panhelenistinę programą. Šios programos tikslas – suvienyti graikus politiškai, suburiant juos bendram panheleniniam žygiui prieš persus.</p> 2018-12-28T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/12411 Paradoksalūs Platono Puotos personažai 2019-09-17T20:49:18+03:00 Vytautas Ališauskas vytautas.alisauskas@flf.vu.lt <p>[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]</p> <p>Straipsnyje svarstoma Platono Puotos prologo veikėjo Glaukono tapatybė ir Apolodoro vaizdavimo savitumas. Pateikiami argumentai už Glaukono sutapatinimą su Valstybės dialogo veikėju (Platono broliu). Apolodoras laikomas Antisteno sekėju ir jo literatūriniu substitutu.</p> 2018-12-28T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/12412 Apulėjus. Apie Sokrato dievą. Vertė ir komentarus parengė Alius Jaskelevičius 2019-09-17T20:49:11+03:00 Alius Jaskelevičius alius.jaskelevicius@flf.vu.lt <p>[tekstas lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> 2018-12-28T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/12413 Ieškant tobulos malonumo ir protingumo mišinio formulės: apie lietuviškąjį Platono „filebo“ vertimą 2019-09-17T20:49:03+03:00 Naglis Kardelis naglis.kardelis@gmail.com <p>[tekstas lietuvių kalba]</p> 2018-12-28T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/12414 „Ikisokratikai“ XXI amžiaus skaitytojui 2019-09-17T20:48:54+03:00 Mantas Adomėnas mantas@adomenas.lt <p>[tekstas lietuvių kalba]</p> 2018-12-28T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press