Literatūra http://www.zurnalai.vu.lt/literatura <p>Įkurtas 1958 m. Publikuoja straipsnius apie Lietuvos ir užsienio literatūrų ir kultūrų tyrimus.</p> Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press en-US Literatūra 0258-0802 <p>Susipažinkite su autorių teisėmis&nbsp;<a href="http://www.zurnalai.vu.lt/literatura/journalpolicy">žurnalo politikoje</a>&nbsp;skiltyje Autorių teisės.&nbsp;</p> Redakcinė kolegija ir turinys http://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/12431 <p>[tekstas lietuvių kalba]</p> Vigintas Stancelis Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-02-06 2019-02-06 60 1 1 5 Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys http://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/12437 <p>[tekstas anglų ir lietuvių kalbomis]</p> Vigintas Stancelis Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-02-06 2019-02-06 60 1 47 56 Redakcinė kolegija ir turinys http://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/12408 <p>[tekstas lietuvių kalba]</p> Vigintas Stancelis Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-01-31 2019-01-31 60 1 1 5 Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys http://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/12415 <p>[tekstas lietuvių kalba]</p> Vigintas Stancelis Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-01-31 2019-01-31 60 1 92 100 Bella plus quam ciuilia: tradicijų griovimas ir romėniškumo mirtis Lukano farsalijoje http://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/12409 <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Straipsnyje nagrinėjamas Lukano epinis veikalas Farsalija, kuris dėl akivaizdaus ir demonstratyvaus sukilimo prieš žanrines tradicijas kartais vadinamas antiepu. Šį pasipriešinimą įkūnija sąmoningai pasirinktos ir asmeninės autoriaus ideologijos suponuojamos meninės priemonės. Augusto imperinės propagandos tikslams pasitarnavusių epinių kanonų inversija Lukano veikale pasitelkiama kaip antineroniškos retorikos elementas. Toks autoriaus pasirinktų motyvų naudojimas straipsnyje yra analizuojamas sociokultūriniame ankstyvojo principato kontekste. Apžvelgiamas autoriaus santykis su literatūrine tradicija, ypač Vergilijaus Eneida, ir analizuojama, kaip jis elgiasi su tradiciniais epiniais topais, kad šį santykį apibrėžtų. Kaip pavyzdys pateikiama dvejų epinių topų (dorybingo karo ir individualios karinės virtus) naudojimo analizė. Žvelgiama, kaip tokia autoriaus prieiga padeda konstruoti ideologinį turinį. Keliamas klausimas, ką sąmoningas šių tradicinių elementų iškreipimas ideologinio Farsalijos turinio kontekste gali pasakyti apie tuomečio romėno savivoką politinių ir sociokultūrinių pokyčių įtakoje ir tautinio identiteto kaitą pirmaisiais Imperijos augimo dešimtmečiais.</p> Ana Marija Mackevič Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-28 2018-12-28 60 1 7 19 10.15388/10.15388/Literatura.2018.1 Ksenofonto politinė filosofija: projektas visai Graikijai http://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/12410 <p>[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]</p> <p>Straipsnyje aptariama Ksenofonto politinė filosofija ir jos graikiškasis kontekstas. Viena iš pagrindinių temų, kurią Ksenofontas implicitiškai ar eksplicitiškai nagrinėja savo veikaluose, yra lyderystė. Lyderystės klausimas iškyla beveik visuose Ksenofonto kūriniuose, tiek filosofiniuose, tiek istoriniuose, tiek literatūriniuose. Lyderis Ksenofontui buvo svarbus ne tik kaip kariuomenės, bet ir kaip miesto ar bendruomenės lyderis. Turint omenyje, kokią didžiulę reikšmę Ksenofontui turi lyderystės klausimas, straipsniu bandoma parodyti, kad savo politinę filosofiją Ksenofontas kuria kaip bendragraikišką, panhelenistinę programą. Šios programos tikslas – suvienyti graikus politiškai, suburiant juos bendram panheleniniam žygiui prieš persus.</p> Alius Jaskelevičius Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-28 2018-12-28 60 1 20 26 10.15388/Literatura.2018.2 Paradoksalūs Platono Puotos personažai http://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/12411 <p>[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]</p> <p>Straipsnyje svarstoma Platono Puotos prologo veikėjo Glaukono tapatybė ir Apolodoro vaizdavimo savitumas. Pateikiami argumentai už Glaukono sutapatinimą su Valstybės dialogo veikėju (Platono broliu). Apolodoras laikomas Antisteno sekėju ir jo literatūriniu substitutu.</p> Vytautas Ališauskas Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-28 2018-12-28 60 1 27 34 10.15388/Literatura.2018.3 Apulėjus. Apie Sokrato dievą. Vertė ir komentarus parengė Alius Jaskelevičius http://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/12412 <p>[tekstas lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> Alius Jaskelevičius Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-28 2018-12-28 60 1 35 71 10.15388/Literatura.2018.4 Ieškant tobulos malonumo ir protingumo mišinio formulės: apie lietuviškąjį Platono „filebo“ vertimą http://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/12413 <p>[tekstas lietuvių kalba]</p> Naglis Kardelis Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-28 2018-12-28 60 1 72 77 10.15388/Literatura.2018.5 „Ikisokratikai“ XXI amžiaus skaitytojui http://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/12414 <p>[tekstas lietuvių kalba]</p> Mantas Adomėnas Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-28 2018-12-28 60 1 78 91 10.15388/Literatura.2018.6