Redakcinė kolegija

VYRIAUSIOJI REDAKTORĖ

Prof. dr. Regina Rudaitytė
Vilniaus universitetas, filologija (anglų literatūra)
El. paštas: reginarudaityte@hotmail.com


VYRIAUSIOSIOS REDAKTORĖS PAVADUOTOJA

Doc. dr. Nijolė Juchnevičienė
Vilniaus universitetas, filologija (klasikinė filologija)
El. paštas: klasik.fil@flf.vu.lt


ATSAKINGOJI SEKRETORĖ

Prof. dr. Genovaitė Dručkutė
Vilniaus universitetas, filologija (prancūzų literatūra)
El. paštas: pranckatedra@flf.vu.lt

 

REDAKTORIŲ KOLEGIJOS NARIAI:

Prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė – Pakerienė
Vilniaus universitetas, filologija (lietuvių literatūra)
El. paštas: viktorija.pakeriene@flf.vu.lt

Prof. dr. Jan Borm
Versalio Sen-Kentin-an-Yvlin universitetas (Prancūzija), filologija (anglų literatūra)
El. paštas: jan.borm@uvsq.fr 

Dr. phil. Valentina Brio
Jeruzalės hebrajų universitetas, filologija (rusų literatūra)
El. paštas: brio@mscc.huji.ac.il

Prof. dr. Stefano Garzonio
Pizos universitetas, filologija (Slavistika)

Prof. dr. Nijolė Kašelionienė
Lietuvos edukologijos universitetas, filologija (prancūzų literatūra)
El. paštas: nijole.kaselioniene@vpu.lt

Prof. dr. Stephan Kessler
Greifsvaldo universitetas, filologija (lituanistika ir baltistika)

Prof. dr. Christian Laes
Antverpeno universitetas (klasikinė filologija)

Prof. dr. Thierry Laurent
Sorbonos universitetas – Paris IV (prancūzų literatūra)

Prof. dr. Galina Michailova
Vilniaus universitetas, filologija (rusų literatūra)
El. paštas: galina.michailova@flf.vu.lt

Prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė
Vilniaus universitetas, filologija (lietuvių literatūra)
El. paštas: dainora.pociute@flf.vu.lt

Dr. Inesa Szulska
Varšuvos universitetas, filologija (lenkų ir lyginamoji literatūra)

Habil. dr. Jūratė Sprindytė
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, filologija (lietuvių literatūra)
El. paštas: jurasp@llti.lt

Dr. phil. Vaidas Šeferis
Masaryko universitetas (Čekijos respublika), filologija (lietuvių literatūra)
El. paštas: seferis@phil.muni.cz

Prof. dr. Wasilij Szczukin
Krokuvos Jogailaičių universitetas, filologija (Rusų literatūra)

Prof. dr. Horatio Caesar Roger Vella
Maltos universitetas (klasikinė filologija)

Prof. dr. Gregor Vogt-Spira
Marburgo Philipps universitetas (klasikinė filologija)

 

REDAKCIJOS ADRESAS:

Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius
Tel. (+370 5) 268 72 32, (+370 5) 268 72 06, (+370 5) 268 72 07
El. paštas: reginarudaityte@hotmail.com
http://www.zurnalai.vu.lt/literatura

Tinklapio administratorė: Jolanta Šinkūnienė, jolanta.sinkuniene@flf.vu.lt