IDEOLOGIJA IR FIKCIJA („KIETAS RIEŠUTĖLIS“)

NIJOLĖ KERŠYTĖ

Santrauka


Teorinėje straipsnio dalyje glaustai pristatoma ideologijos sampratos kaita (neo)marksistinėje tradicijoje. Čia siekiama palyginti neomarksizmo (Althusserio) ir struktūrinės semiotikos (Greimo) ideologijos supratimą. Praktinėje dalyje semiotiškai analizuojamas veiksmo filmas „Kietas riešutėlis“ (Die Hard, 1988) ir ideologijos raiška jame. Analizė parodo, kad šiame kino pasakojime susiduria bent keturios skirtingos ideologijos. 


Pilnas tekstas:

154-184.pdf

DOI: https://doi.org/10.15388/Polit.2013.1.1150