Sovietizacija ir kinas: lytis, tapatybė, ideologija filme „Marytė“ (1947)

Violeta Davoliūtė, Lina Kaminskaitė-Jančorienė

Santrauka


[straipsnis ir sanrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnyje siekiama rekonstruoti pokario sovietizacijos procesus, remiantis pirmojo sovietų Lietuvai skirto vaidybinio filmo „Marytė“ (rež. Vera Strojeva, 1947) analize. Tyrimu atskleidžiamos naujai okupuotos visuomenės indoktrinavimo formos ir jų poveikis stalinizmo metais. Analizuojamas kino kūrinys buvo sudėtinė platesnės ideologinės programos dalis, todėl filmo analizė padeda geriau suvokti šios programos užmojus, lokalizacijos strategijas, visuomenės mobilizavimo metodus ir skverbimosi galimybes ne tik lietuviškajame kontekste, bet apskritai vadinamuosiuose „sovietiniuose Vakaruose“ ar SSRS vakariniame „paribio“ regione. Straipsnyje rekonstruojami filmo naratyvo, jo kūrimo, sklaidos ir vertinimų kontekstai. Filmo teksto analizės lygmenyje bandoma atsakyti į klausimą, kokios įsišaknijusios kultūrinės metaforos ir pasakojimai buvo naudojami konstruojant naujas ideologemas. Rekonstruojant filmo kūrimo, sklaidos ir vertinimų kontekstus, dėmesys kreiptas į SSRS kino gamybos procesus, į tai, kiek dėmesio filmui teikta lokaliame lygmenyje, kokių kino sklaidos sunkumų ir vertinimų šis filmas patyrė.


Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/Polit.2018.90.11923