Kauzalinės sąmonės turinio teorijos: kur yra „kauzalinis elementas“ ir kaip intencionalumas virsta santykiniu?

Mindaugas Gilaitis

Santrauka


Šio straipsnio tikslas – specifikuoti priežastingumo kategorijos vaidmenį priežastinių mintinio turinio teorijų pateikiamose intencionalumo koncepcijose. Šio tikslo siekiama analizuojant priežastinių mintinio turinio teorijų ir dviejų šio tipo teorijas lydinčių filosofinių teorijų – filosofinio natūralizmo doktrinos ir reprezentacinės sąmonės teorijos – tarpusavio ryšį. Atliekama analizė leidžia tiksliau apibrėžti priežastinių intencionalumo teorijų pagrindą sudarančio priežastinio komponento teorinį vaidmenį ir vietą bei parodyti, kokiu būdu šis komponentas tampa reliacinės intencionalumo koncepcijos pagrindu.


Raktiniai žodžiai


priežastinės mintinio turinio teorijos, intencionalumas, natūralizmas, reprezentacinė sąmonės teorija

Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/Problemos.2015.87.5276