Problemos http://www.zurnalai.vu.lt/problemos <p>1968 m. įkurtas recenzuojamas filosofijos žurnalas, skelbiantis akademinius straipsnius, knygų recenzijas ir akademinio gyvenimo kroniką. Registruotas Scopus nuo 2002 m., Web of Science nuo 2005 m.</p> lt-LT <p>Susipažinkite su autorių teisėmis&nbsp;<a href="http://www.zurnalai.vu.lt/problemos/journalpolicy">žurnalo politikoje</a>&nbsp;skiltyje Autorių teisės.&nbsp;</p> redakcija.problemos@fsf.vu.lt (Nijolė Radavičienė) vigintas.stancelis@kf.vu.lt (Vigintas Stancelis) Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0200 OJS 3.1.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys http://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/12362 <p>[tekstas anglų ir lietuvių kalbomis]</p> Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/12362 Tue, 22 Jan 2019 14:43:42 +0200 Redakcinė kolegija ir turinys http://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/12361 <p>[tekstas lietuvių kalba]</p> Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/12361 Tue, 15 Jan 2019 00:00:00 +0200 Artefaktai, vizualinis modeliavimas ir konstrukcionizmas: žvelgti atidžiau ir stebėti, kas vyksta http://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/12345 <p>[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]</p> <p>Konstrukcionistai įveiklina galingą koncepciją, kuria jie dalijasi su konstruktyvistais: individualų mokymąsi sustiprina konkrečių idėjų, koncepcijų, metodų, objektų, aplinkos, jausmų, sapnų, prisiminimų ir garsų modelių kūrimas, pasitelkiant besimokančiojo žinias. Konstrukcionistai to siekia kurdami modelius ar artefaktus, kuriais jų kūrėjas gali išoriškai manipuliuoti, juos tyrinėti bei žodžiu dalytis su kitais. Konstrukcionistai mano, kad tokių diskusijų metu sukuriamos naujos žinios. Konstrukcionizmas turi daug euristinių metodų, kuriais galima atrasti ar konstruoti artefaktus ir šiuos artefaktus privačiai ar viešai aptarinėti. Konstrukcionistai teigia, kad tiek konstravimas, tiek aptarimas yra būtini giluminei prasmėkūrai.</p> <p>Šiame straipsnyje aprašomas vienas konkretus konstrukcionistinis mokymosi metodas – vizualinis modeliavimas. Juo iliustruojama vieno pedagogo prieiga, sukurta per 40 metų pedagoginio darbo. Straipsnyje remiamasi atitinkama literatūra, aprašoma pedagoginė prieiga, ištekliai ir rezultatai, taip pat kaip pavyzdys smulkiau atskleidžiamas vieno studento mąstymo procesas. Galiausiai, tinkama naratyvine forma pateikiama 15 argumentų, kodėl vizualinis komponentas praplečia konstrukcionizmo projektą ir turėtų būti integruotas į daugiau švietimo programų.</p> James E. Clayson Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/12345 Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0200 Informatikos praktika, ugdymo teorijos ir mokymosi pažanga http://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/12346 <p>[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]</p> <p>Daugelis šalių imasi mokyti informatikos (arba kompiuterių mokslo) mokyklose pradėdamos nuo pradinių klasių ar net darželinio amžiaus. Tačiau nėra pakankamai aišku, kokiomis ugdymo filosofijos prielaidomis grindžiamos atitinkamos mokymų programos, nėra aiškiai įvardyta, kokiomis mokymo teorijomis remiamasi bendrųjų ugdymo programų dokumentuose. Dauguma bendrųjų ugdymo programų Vakarų šalyse yra grindžiamos kognityvinio konstruktyvizmo principais parenkant veiklas pagal amžiaus tarpsnius, atsižvelgiant į sensomotorinio, priešoperacinio, konkrečių operacijų ir formalių operacijų mąstymo stadijas. Šią ugdymo sistemą papildo socialinis konstruktyvizmas ir konstrukcionizmas, kurie fundamentaliai prisidėjo plėtojant praktines informatikos ugdymo veiklas. Straipsnyje apžvelgiamos atrinktos ugdymo teorijos ir tyrinėjamos savybės, kurios turėtų atsirasti informatikos ugdymo programose, siekiant ugdyti praktinius programavimo ir programinės įrangos kūrimo įgūdžius.</p> Don Passey, Valentina Dagienė, Loice Victorine Atieno, Wilfried Baumann Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/12346 Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0200 Balsas, garsas ir triukšmas: (eko)estetinio ugdymo teorijos ir eksperimentai http://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/12348 <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Šiame straipsnyje bandoma aiškintis, kaip balsas, garsas ir triukšmas tampa ugdymo objektu, instrumentu, aplinka ir kodėl jis svarbus dabarties ugdyme. Atsiribojus nuo grynai muzikinio ugdymo ir jo tikslų bei reikšmės meniniam ugdymui, straipsnyje diskutuojamos skirtingos teorijos ir jų prieigos, siekiama suprasti, kokią naudą gali teikti garso bendrajame ugdyme tyrimai ir ugdymas garsu. Analizei pasirinktos tradiciškai šiai tematikai taikomos kritine teorija paremtos kritinės pedagogikos prieigos. Šios, pabrėžiančios ugdytinio „balsą“, pratęsiamos postmodernistinės ir posthumanistinės ugdymo filosofijos prieigomis, kurioms rūpi garsas kaip aktualizuotas ir kaip potencialus bei triukšmo, kaip nepageidaujamo garso, percepcija. Galiausiai įvertinama, kad būdamos skirtingos daugeliu ugdymo tyrimų atvejų abi prieigos (kritinės pedagogikos ir postmodernistinės bei su ja siejamos posthumanistinės ugdymo filosofijos) yra viena kitą pastiprinančios ir atveriančios iki šiol nepakankamai suprastą ugdymo garsu reikšmę.</p> Lilija Duoblienė Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/12348 Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0200 Apie Ozolą, filosofijos katedras ir tą laiką. Algimanto Jankausko pokalbis su Bronislovu Genzeliu http://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/12349 <p>[tekstas lietuvių kalba]</p> Algimantas Jankauskas Autorinės teisės (c) 2019 Algimantas Jankauskas http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/12349 Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0200 Daugiau drąsos iš savęs. Valdemaro Klumbio pokalbis su Romualdu Ozolu http://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/12350 <p>[text in Lithuanian]</p> Valdemaras Klumbys Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/12350 Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0200 Pasaulis yra čia, kur gyvena jį kuriantis žmogus. Algimanto Jankausko ir Jūratės Kavaliauskaitės pokalbis su Romualdu Ozolu http://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/12351 <p>[tekstas lietuvių kalba]</p> Algimantas Jankauskas, Jūratė Kavaliauskaitė Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/12351 Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0200 Filosofinės literatūros leidyba: reikėjo nuolat bandyti ribas ir stumtis vis toliau ir toliau. Aurimo Šukio pokalbis su Antanu Rybeliu http://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/12352 <p>[tekstas lietuvių kalba]</p> Aurimas Šukys Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/12352 Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0200 Apsipranti. Bet įtampa buvo. Valdemaro Klumbio pokalbis su Ipolitu Ledu http://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/12353 <p>[tekstas lietuvių kalba]</p> Valdemaras Klumbys Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/12353 Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0200