T. 95 (2019): Problemos

T. 95 (2019)

Problemos
Publikuota 2019-04-26

Pradžios puslapiai

Nijolė Radavičienė
Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 281 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 119
1-7
PDF

Straipsniai

Skirmantas Jankauskas
Herakleitas: λογος kaip φυσις bylojimas
Santraukos peržiūros 559 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 201 | Straipsnio (HTML) peržiūros 92
Tadas Čapanauskas
Įrankio ir technikos santykio problema Heideggerio technikos filosofijoje
Santraukos peržiūros 557 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 171 | Straipsnio (HTML) peržiūros 81
Tomas Nemunas Mickevičius
Heideggerio technikos filosofijos formavimosi kontekstas: Cassireris, Jüngeris, Spengleris
Santraukos peržiūros 529 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 175 | Straipsnio (HTML) peržiūros 86
Virgilijus Petuška
Atskyrimo (khōrismos) doktrinos kritika Aristotelio Metafizikoje
Santraukos peržiūros 541 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 125 | Straipsnio (HTML) peržiūros 77
Povilas Aleksandravičius
Socialinio atvirumo kilmė ir prasmė Bergsono ir Popperio mąstyme
Santraukos peržiūros 511 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 150 | Straipsnio (HTML) peržiūros 64
Macarena Marey
Kantiška Grocijaus kritika
Santraukos peržiūros 627 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 175 | Straipsnio (HTML) peržiūros 64
Ruslanas Baranovas
Kodėl Kantas yra silpnasis konceptualistas
Santraukos peržiūros 541 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 173 | Straipsnio (HTML) peržiūros 64
Seungbae Park
Absoliučioji ir santykinė pesimistinė indukcija
Santraukos peržiūros 517 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 155 | Straipsnio (HTML) peržiūros 57
Nysret Krasniqi
Didžiųjų autoriaus mirties proponentų filosofinis mea culpa
Santraukos peržiūros 591 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 194 | Straipsnio (HTML) peržiūros 85
Elzė Sigutė Mikalonytė
Emocijų metaforinė egzemplifikacija grynojoje muzikoje
Santraukos peržiūros 498 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 207 | Straipsnio (HTML) peržiūros 66
Irena Smetonienė, Beatričė Ganusauskaitė
Išmintis lietuvio pasaulėvaizdyje
Santraukos peržiūros 497 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 208 | Straipsnio (HTML) peržiūros 74
Vladimiras Dolgopolovas, Valentina Dagienė, Eglė Jasutė, Tatjana Jevsikova
Informatinio mąstymo ugdymo konstrukcionistinėje aplinkoje projektavimo moksliniai tyrimai: pragmatistinė perspektyva
Santraukos peržiūros 531 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 177 | Straipsnio (HTML) peržiūros 63

Kita

Vosylius Sezemanas
Regimybė ir realybė. Spaudai parengė Dalius Jonkus
Santraukos peržiūros 506 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 124 | Straipsnio (HTML) peržiūros 67
Mindaugas Gilaitis
Apie vizitą Saulo Kripkės centre ir fikcinius vardus. Joną Dagį kalbina Mindaugas Gilaitis
Santraukos peržiūros 259 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 86 | Straipsnio (HTML) peržiūros 66
Nijolė Radavičienė
Mūsų recenzentai 2018
Santraukos peržiūros 255 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 106
185
PDF

Pabaigos puslapiai

Nijolė Radavičienė
Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 241 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 104
186-190
PDF