AR VISADA „GRAŽU YRA GERAI“: POTENCIALIŲ DARBUOTOJŲ SUVOKTO FIZINIO PATRAUKLUMO IR LYTIES ĮTAKA PRIIMANT SPRENDIMĄ PAKVIESTI Į POKALBĮ DĖL DARBO

Deimantė Petrauskaitė, Vita Mikuličiūtė

Santrauka


Įsitikinimas, kad „grožis yra gėris“, reiškia, jog patraukliems žmonėms priskiriamos teigiamesnės asme­nybės savybės nei nepatraukliems, tačiau įdarbinimo srityje gaunami prieštaringi rezultatai. Pastebėta, kad patrauklios moterys, siekiančios vadovaujamų pareigų, vertinamos neigiamiau, palyginti su patrau­kliais vyrais ir nepatraukliomis moterimis. Šiuo tyrimu siekta išsiaiškinti, kokią reikšmę suvoktas fizinis patrauklumas turi asmens savybių vertinimui ir potencialaus darbuotojo pasirinkimui pakviesti į darbo pokalbį dėl vadovaujamų / nevadovaujamų pareigų. Pagrindiniame tyrimo etape dalyvavo 85 asmenys. Jie turėjo įvertinti keturių fotografijose pavaizduotų skirtingų lyčių žmonių asmenybės savybes, taip pat nuspręsti, kurį iš asmenų kviestų į darbo pokalbį. Nustatyta, kad patraukliems žmonėms priskiriamos teigiamesnės savybės, nesvarbu, kokia jų lytis ar pareigos, į kurias jie kandidatuoja, taip pat jie būtų dažniau kviečiami į darbo pokalbius.


Raktiniai žodžiai


fizinis patrauklumas, lyčių skirtumai, gyvenimo aprašymas

Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/Psichol.2016.54.10345