SAVIŽUDYBĖ IR SAVIŽUDŽIAI JAUNŲ RUSŲ SOCIALINĖSE REPREZENTACIJOSE: ŽVALGOMASIS TYRIMAS

Nikolay Dvoryanchikov, Inna Bovina, Olesya Vikhristuck, Elizaveta Berezina, Gennady Bannikov, Inga Konopleva

Santrauka


Priešlaikinė mirtis dėl savižudybės – tai viena rimčiausių problemų, susijusių su visuomenės sveikata. Dėl šios priežasties kiekvienais metais iš gyvenimo pasitraukia apie milijoną žmonių. Tolesnės prognozės taip pat yra gana pesimistiškos. Kadangi dabartinė situacija yra nepaprastai rimta ir sudėtinga, akivaizdu, jog labai svarbu toliau gerinti ir įgyvendinti prevencines priemones. Kiekviena prevencinė programa, susijusi su visuomenės sveikata, turėtų remtis socialinėmis psichologinėmis studijomis, tyrinėjančiomis šią problemą. Šiame straipsnyje aptariami žvalgomojo tyrimo rezultatai, besiremiantys socialinių reprezentacijų teorija. Tyrimo tikslas – išanalizuoti savižudybių ir savižudžių socialinių reprezentacijų skirtumus dviejose jaunų rusų grupėse. Tyrimo dalyvių buvo 106 (67 moterys ir 39 vyrai), jų amžius svyravo nuo 18 iki 35 metų.
Buvo tikėtasi, kad savižudybių ir savižudžių socialinių reprezentacijų sandara bus sudėtingesnė tos grupės tyrimo dalyvių, kurių draugai ar pažįstami yra nusižudę arba bandė žudytis, t. y. tų dalyvių reprezentacijų sistemoje bus daugiau temų, susijusių su skirtingomis savižudybių priežastimis. O tos grupės tyrimo dalyvių, kurių draugai ar pažįstami nebuvo nusižudę arba nebandė žudytis, savižudybių ir savižudžių socialinių reprezentacijų sandara bus paprastesnė, t. y. jų reprezentacijų sistemoje bus mažiau temų. Gauti rezultatai patvirtino iškeltas prielaidas ir parodė, kad skirtingų grupių tyrimo dalyvių savižudybių ir savižudžių socialinės reprezentacijos skiriasi.


Raktiniai žodžiai


savižudybė, savižudžiai, socialinės reprezentacijos teorija, socialinės reprezentacijos sandara, jauni rusai.

Pilnas tekstas:

PDF