Regėjimo signalinių dirgiklių suvokimo efektyvumas, kintant jų tankiui

A. Penkauskas

Santrauka


Straipsnyje buvo siekiama ištirti regėjimo signalinių dirgiklių suvokimo efektyvumą, kintant jų tankiui lauke. Tyrimas buvo atliekamas reakcijos laiko matavimo būdu. Eksperimente buvo keičiamas tankumas pastoviame regos lauke ir keičiamas regos lauko dydis. Tyrimas atskleidė, kad suvokimo efektyvumas mažėjo, didėjant regėjimo signalinių dirgiklių tankiui, o tankiui mažėjant – didėjo. Nustatytas optimalus ir kritinis tankis. Regėjimo signalinių dirgiklių suvokimas, kintant jų tankumui, vyksta betarpiškai, grupuojant ir skaičiuojant.

Raktiniai žodžiai


: regėjimas, regėjimo signaliniai dirgikliai, suvokimas, regėjimo signalinių dirgiklių tankis

Pilnas tekstas:

PDF