: Individualūs skirtumai, atliekant dozuojamąsias reakcijas

S. Paužaitė

Santrauka


Viena iš svarbiausių inžinerinės psichologijos problemų yra dozuojamosios reakcijos. Straipsnio tikslas yra išaiškinti, kokie yra individualūs skirtumai, atliekant dozuojamąsias reakcijas. Eksperimentiškai buvo tiriama, kokią įtaką turi atskiriems asmenims judesio perdavimo padidėjimas ir struktūrinis atitikimas ar neatitikimas tarp valdymo organo ir indikacinės skalės. Individualūs psichologiniai skirtumai pasireiškia skirtinga latentinio periodo trukme, dozuojamosios reakcijos laiku, santykiu tarp latentinio periodo trukmės, reakcijos laiko ir valdymo organo judėjimo greičio. Remiantis eksperimentiniais duomenimis, galima daryti išvadą, kad veiksmo atlikimo trukmė, matyti, yra susijusi su nervinių procesų paslankumu. Tiriamųjų, kurių latentiniai periodai yra trumpi, dozuojamosios reakcijos irgi yra žymiai trumpesnės. Šie faktai rodo didelį šių tiriamųjų nervinių procesų paslankumą. Nervinių procesų atsiradimo greitumą taip, pat parodo latentinio periodo trukmė, o valdymo organo judėjimo greitis ir judesio nutraukimas apibūdina diferencinį slopinimą. Į individualius psichologinius operatorių skirtumus turėtų būti atsižvelgiama, ne tik juos apmokant ir treniruojant, bet ir atrenkant.

Raktiniai žodžiai


dozuojamosios reakcijos, nervinių procesų paslankumas, individualūs skirtumai

Pilnas tekstas:

PDF