: APIE VERBALINES ATMINTIES PRODUKTYVUMĄ DVIEJŲ KALBŲ SISTEMOJE

A. Jacikevičius

Santrauka


Verbalinės atminties produktyvumas vienos kalbos sistemoje yra daugeliu aspektų ištirtas H. Ebinhauzo, A. Nečiajevo, A. Smirnovo, P. Zinčenkos ir kitų tarybinių bei užsienio psichologų darbuose. Tačiau tie tyrimai neatskleidžia dvikalbių žmonių verbalinės atminties dėsningumų. Siame straipsnyje apibendrinti eksperimentų rezultatai, gauti, tiriant verbalinę -atmintį dviejų kalbų sistemoje (lietuvių ir rusų). Gautais duomenimis, lietuvių mokyklų aštuntos klasės mokiniai, esant vienodoms suvokimo sąlygoms, antrąja - rusų -kalba įsimena 24,6% žodinės medžiagos mažiau, negu gimtąja - lietuvių kalba; 1-mo kurso studentai antrąja kalba įsimena 22% medžiagos mažiau, negu gimtąja, o lietuvių tautybės rusų kalbos ir literatūros specialybės V-to kurso studentai jau 0,7% daugiau atgamina antrąja -rusų kalba suvoktos medžiagos. Tai rodo, kad verbalinė atmintis antros kalbos priemonėmis yra mažiau produktyvi tol, kol toji kalba nėra galutinai išmokta. Tyrimai parodė, kad naujos kalbos išmokimas nėra žalingas verbalinės atminties produktyvumui. Dvi kalbas gerai mokantieji asmenys vienodai įsimena ir atgamina įvairią žodinę informaciją ir vienos, ir kitos kalbos priemonėmis. Sėkmingam užfiksuotos medžiagos perkėlimui iš vienos kalbos į kitą yra būtini intraverbaliniai abiejų kalbų ryšiai.

Raktiniai žodžiai


kalbos mokymas, atmintis, verbalinė atmintis, dvikalbystė

Pilnas tekstas:

PDF