(1)
Žardeckaitė-Matulaitienė, K.; Gaidytė, V. Homoseksualumo Atsiskleidimą Aprašančių Straipsnių Komentarų Turinio Analizė. PSI 2018, 58, 105-124.