[1]
K. Žardeckaitė-Matulaitienė ir V. Gaidytė, Homoseksualumo atsiskleidimą aprašančių straipsnių komentarų turinio analizė, PSI, t. 58, p. 105-124, gruodž. 2018.