Žardeckaitė-Matulaitienė, Kristina, ir Viktorija Gaidytė. Homoseksualumo Atsiskleidimą Aprašančių Straipsnių Komentarų Turinio Analizė. Psichologija 58 (gruodžio 28, 2018): 105-124. žiūrėta spalio 15, 2019. http://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/12334.