Apie žurnalą

Religija ir kultūra
Apie žurnalą

ISSN 1822-4571 | eISSN 1822-4539

Žurnalo tematika. Žurnalas Religija ir kultūra skirtas tarpdisciplininiams religijos fenomeno bei religijos ir kultūros santykio tyrimams, integruotai apimantiems religijotyrines, religijos filosofijos ir etc. disciplinas. Žurnale skelbiami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, analizuojantys įvairias religijos, filosofijos ir kultūros problemas. Taip pat publikuojamos diskusijos, vertimai, mokslinės veiklos apžvalgos. Straipsnius įvertina (anonimiškai) du moksliniai recenzentai. 

Publikavimo dažnumas. Per metus išleidžiamas du žurnalo tomai.

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai parašyti lietuvių ir anglų kalbomis.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Registruota duomenų bazėse. EBSCO Humanities International CompleteGoogle ScholarChina Knowledge Resource Integrated DatabaseLituanistikaScienceOpen.

Atviroji prieiga. „Religija ir kultūra“ yra grynosios atvirosios prieigos žurnalas. Turinys yra nemokamai pasiekiamas ir suteikiama teisė jį skaityti, išsaugoti savo kompiuteryje, kopijuoti, platinti, spausdinti, atlikti paiešką ar pateikti nuorodą į viso teksto dokumentus. Netaikomas embargo periodas. Žurnalas yra laisvai prieinamas visiems. Prieiga prie žurnale skelbtų straipsnių teikiama remiantis Kūrybinių bendrijų licencija (Creative Commons Attribution 4.0 License, CC BY 4.0). 

Esame  Iniciatyvos atviroms citatom (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys.

Rėmėjai. 2016–2019 m. leidyba finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinant projektą Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas (su Lietuvos mokslų akademija, projekto kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004). 

Istorija. Nuo 2001 m. VU RSTC rengia kasmetines konferencijas Religija ir kultūra. Tais pačiais metais RSTC pradėtas vykdyti ir mokslinis projektas Religija ir kultūra, kurio rezultatai pristatomi ir apibendrinami kasmet vykstančiose konferencijose ir seminaruose. 2004 m. pabaigoje pasirodė pirmasis žurnalo Religija ir kultūra numeris, pristatantis RSTC mokslininkų ir kitų projekto dalyvių ankstesnių metų tyrinėjimų rezultatus. 2008–2013 m. leidyba finansuota Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis įgyvendinant projektą Periodinių mokslo leidinių leidyba (su Lietuvos mokslų akademija, VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-002).