Religijos prievarta? Nuo sakralumo prie šventumo

Claudio Ciancio

Santrauka


Religija visuomet priklauso reiškiniams, labiausiai kaltinamiems socialine ir politine prievarta. Iš tiesų, religija gali reikštis kaip netolerancija ir prievarta, ir tai įvyksta, kai dieviškumas yra suobjek­tinamas, kitaip tariant, kai jis pasilieka sakralumo formos. Neneigiant simbolinio religijos matmens, būtina išgryninti religiją, kad ji pasiektų dieviškumą šventumo forma, kurioje dieviškumas prieina­mas kaip absoliuti transcendencija ir absoliuti imanencija. Ši tezė straipsnyje iliustruojama pasitel­kiant religinės šventės interpretaciją ir Antonello da Messinos paveikslo Apreiškimas Švenčiausiajai Mergelei Marijai analizę.


Raktiniai žodžiai


religija, prievarta, šventumas, sakralumas, simbolis

Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/Relig.2014.14-15.10824