Gyvūno klausimas šiuolaikinėje filosofijoje: skirtumo tarp žmogaus ir gyvūno atsisakymo link

Ruslanas Baranovas

Santrauka


Straipsnyje gyvūno problema šiuolaikinėje filosofijoje svarstoma tiriant skirtumo, kaip skirtumo tarp žmogaus ir gyvūno, filosofemos produktyvumą. Straipsnyje iškeliami trys gyvūno aptarimo produkty­vumo kriterijai: 1) gebėjimas kažką pozityviai pasakyti apie gyvūną, 2) neantropologizuojantis gyvū­no aptarimas ir 3) etinės gyvūno apmąstymo pasekmės. Teigiu, kad skirtumas tarp žmogaus ir gyvūno nėra produktyviausia gyvūno klausimo svarstymo strategija. Straipsnyje aptariamos ir kritikuojamos Martino Heideggerio ir Jacques’o Derrida prieigos prie gyvūno klausimo ir joms, kaip produktyvesnė, priešpriešinama Catherine’os Malabou prieiga. Straipsnio pabaigoje parodoma, kaip Malabou pozi­ciją grindžianti jos pateikta Georgo Wilhelmo Friedricho Hegelio interpretacija atveria paties Hegelio filosofijos epigenetinę pusę.


Raktiniai žodžiai


gyvūnas, skirtumas, ne-skirtumas, Heideggeris, Derrida, Malabou, Hegelis

Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/Relig.2014.14-15.10828