Nr. 16-17 (2015): Religija ir kultūra

Nr. 16-17 (2015)

Religija ir kultūra
Publikuota 2018-12-28

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 86 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 52
1-6
PDF

Straipsniai

Kristupas Sabolius
Reprezentacijos problema ir etinė vaizduotė. „Sauliaus sūnaus“ atvejis
Santraukos peržiūros 451 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 238
144-161
PDF
Kurt Wuchterl
Postfaktiškumo mitas ir proto ribos
Santraukos peržiūros 114 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 70
124-143
PDF
Tomas Sodeika
Heideggerio πóλεμοσ
Santraukos peržiūros 109 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 71
100-123
PDF
Brigita Gelžinytė
Hegelio smėlio knyga, arba apie pradžią ir jos negalimybę
Santraukos peržiūros 101 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 66
89-99
PDF
Vaida Kalkauskaitė
Religinės argumentacijos (ne)galimybė formaliojoje viešojoje erdvėje
Santraukos peržiūros 87 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 64
78-88
PDF
Vaiva Daraškevičiūtė
Modernybė ir gamta: kur sugrįžti norėjo Rousseau?
Santraukos peržiūros 96 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 73
64-77
PDF
Algirdas Fediajevas
Miguelio de Unamuno religijos filosofija kaip Bultmaniškasis numitinimas: transcendencijos problema
Santraukos peržiūros 108 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 74
51-63
PDF
Ramūnas Boleslovas Malcius
Po Dievo vardo apreiškimo: du kalbėjimo būdai
Santraukos peržiūros 156 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 73
39-50
PDF
Birutė Valečkaitė
Šventojo Dominyko ikonografija: asmuo, atvaizdas ir šventumo perteikimo problema
Santraukos peržiūros 93 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 61
18-38
PDF
Gintarė Kurlavičiūtė
Protas, pažįstantis save patį: dvynio sutiktuvės? Augustino de Trinitate
Santraukos peržiūros 116 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 82
7-17
PDF

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 90 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 69
162-165
PDF