Slavistica Vilnensis

Slavistica Vilnensis

Įkurtas 1997 m. Publikuoja paleoslavistikos, baltų ir slavų kalbų sąsajų, LDK kalbų, kultūrų ir raštijos, slavų kalbų istorinės gramatikos bei bendrinių kalbų raidos, lyginamosios, tipologinės ir kontrastyvinės slavų kalbų gramatikos, slavų dialektologijos, etnolingvistikos ir kultūros tematikos straipsnius.

Atsakingi redaktoriai

Atsakingas redaktorius
Doc. dr. Jelena Konickaja
Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas
Baltijos kalbų ir kultūrų institutas
Rusų filologijos katedra
Vilnius, Lietuva
el. paštas: jelena.konickaja@flf.vu.lt 

Koordinatorius 
Doc. dr. Viktorija Ušinskienė
Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas
Baltijos kalbų ir kultūrų institutas
Polonistikos centras
Vilnius, Lietuva
el. paštas: viktorija.usinskiene@flf.vu.lt 

Redaktorių kolegijos nariai: 
Prof. dr. Jan Ivar Bjørnflaten
Oslo universitetas
Humanitarinis fakultetas
Literatūros, Regioninių tyrimų ir Europos kalbų katedra
Oslas, Norvegija
el. paštas: j.i.bjornflaten@ilos.uio.no 

Dr. Marina Čistiakova
Lietuvių kalbos institutas
Raštijos paveldo tyrimų centras
Vilnius, Lietuva
el. paštas: mcistiakova@mail.ru    

Prof. dr. Henadz’ Cyhun
Baltarusijos nacionalinė mokslų akademija
Kalbos ir literatūros institutas
Sofijos universiteto doctor honoris causa
Minskas, Baltarusija
el. paštas: henadz.cychun@gmail.com 

Prof. dr. Aleksandr Dulichenko
Tartu universiteto profesorius emeritus
Niujorko mokslų akademijos narys
Tartu, Estija
el. paštas: aleksandr.dulitsenko@ut.ee 

Doc. dr. Jevgen Džidžora
Odesos nacionalinis I. Mečnikovo universitetas
Žurnalistikos, reklamos ir leidybos fakultetas
Odesa, Ukraina
el. paštas: dzhidzhora@gmail.com 

Prof. habil. dr. Aloyzas Gudavičius
Šiaulių universitetas
Humanitarinis fakultetas
Šiauliai, Lietuva
el. paštas: gudavicius@hu.su.lt

Prof. habil. dr. Halina Karaś
Varšuvos universitetas
Polonistikos fakultetas
Lenkų kalbos institutas
Lenkų kalbos istorijos ir dialektologijos skyrius
Varšuva, Lenkija
el. paštas: h.karas@uw.edu.pl 

Prof. habil. dr. Czesław Łapicz
Mikalojaus Koperniko universitetas Torunėje
Filologijos fakultetas
Slavų filologijos katedra
Torunė, Lenkija
el. paštas: czeslaw@lapicz.pl   

Prof. habil. dr. Eleonora Lassan
Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas
Baltijos kalbų ir kultūrų institutas
Rusų filologijos katedra
Vilnius, Lietuva
el. paštas: eleonora-lassan@yandex.com 

Prof. dr. Ala Lichačiova
Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas
Baltijos kalbų ir kultūrų institutas
Rusų filologijos katedra
Vilnius, Lietuva
el. paštas: a.lichaciova@gmail.com  

Dr. Nadežda Morozova
Lietuvių kalbos institutas
Raštijos paveldo tyrimų centras
Vilnius, Lietuva
el. paštas: nadja.moroz@gmail.com 

Prof. habil. dr. Olegas Poliakovas
Vilniaus universitetas
Vilnius, Lietuva
el. paštas: olegas.poliakovas@flf.vu.lt   

Prof. habil. dr. Janusz Rieger
Varšuvos universitetas
Lenkijos mokslų akademija
Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius
Kalbotyros komitetas
Varšuva, Lenkija
el. paštas: rieger@uw.edu.pl 

Habil. dr. Marzena Stępień
Varšuvos universitetas
Polonistikos fakultetas
Taikomosios kalbotyros institutas
Varšuva, Lenkija
el. paštas: marzena.ewa@gmail.com 

Prof. habil. dr. Sergejus Temčinas
Lietuvių kalbos institutas
Raštijos paveldo tyrimų centras
Vilnius, Lietuva
el. paštas: sergejus.temcinas@flf.vu.lt 

Prof. emer. Cynthia Vakareliyska
Oregono universitetas

Kalbotyros fakultetas
Judžinas, JAV
el. paštas: vakarel@uoregon.edu

Naujausias numeris

T. 63 (2018)
Publikuota 2018-10-29

II

Письменное наследие и информационные технологии

Александр Валерьевич Кучуганов, Денис Рашидович Касимов, Валерий Никонорович Кучуганов, Павел Петрович Осколков
Автоматизация распознавания старославянских рукописей с помощью дескрипционных логик
339-352
PDF
Наталья Алексеевна Нечунаева, Алексей Владимирович Нечунаев
Типология рукописей славянских миней XI–XVII вв. и методы информационного поиска
353-364
PDF
Rodyti visus numerius