Slavistica Vilnensis

Slavistica Vilnensis

ISSN 2351-6895 | eISSN 2424-6115

Žurnalo tematika. Paleoslavistika, slavų ir baltų kalbų santykiai, LDK kalbų ir raštijos istorija, slavų raštijos istorija ir slavų kalbų istorinė gramatika, lyginamoji, tipologinė ir kontrastyvinė (gretinamoji) slavų kalbų gramatika, slavų dialektologija, etnolingvistika ir folkloras, sinchroniniai dabartinių slavų kalbų tyrimai, slavų kalbotyros istoriografija; slavų kultūros tyrimai; vertimas, lingvodidaktika ir kt. Taip pat žurnale skelbiamos mokslinės slavistų diskusijos, naujausių slavistikos veikalų recenzijos, informacija apie mokslo renginius ir kitus įvykius, personalijos ir bibliografijos.

Publikavimo dažnumas. Kartą per metus. 

Kalbos. Žurnale skelbiami straipsniai lietuvių, visų slavų, anglų, vokiečių kalbomis.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Registruota duomenų bazėse. EBSCOChina Knowledge Resource Integrated DatabaseLituanistika, DOAJ (2019), ScienceOpen.
Google Scholar (h5-index 3; h5-median 4). 

Atviroji prieiga. Slavistica Vilnensis yra grynosios atvirosios prieigos žurnalas. Turinys yra nemokamai pasiekiamas ir suteikiama teisė jį skaityti, išsaugoti savo kompiuteryje, kopijuoti, platinti, spausdinti, atlikti paiešką ar pateikti nuorodą į viso teksto dokumentus. Netaikomas embargo periodas. Žurnalas yra laisvai prieinamas visiems. Prieiga prie žurnale skelbtų straipsnių teikiama remiantis Kūrybinių bendrijų licencija (Creative Commons Attribution 4.0 License, CC BY 4.0). 

Esame Iniciatyvos atviroms citatoms (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys.

Rėmėjai. 2016–2019 m. leidyba finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinant projektą Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas (su Lietuvos mokslų akademija, projekto kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004). 

Istorija. Tarptautinis žurnalas Slavistica Vilnensis yra Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto periodinis (kasmetinis) recenzuojamas mokslo darbų leidinys, įsteigtas 1958 m. Iki 1997 m. buvo leidžiamas pavadinimu Kalbotyra (2), nuo 1997 m. iki 2014 m. - pavadinimu Slavistica Vilnensis (Kalbotyra (2)), nuo 2014 m - pavadinimu Slavistica Vilnensis. Žurnalą rengia VU Rusų filologijos katedra ir Polonistikos centras, leidžia VU leidykla. Nuo 2009 m. visos žurnalo publikacijos prieinamos elektroniniu būdu.

Žurnalą Slavistica Vilnensis redaktorių kolegijos nariai yra autoritetingi slavistai iš Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Estijos, Vokietijos, Norvegijos, JAV mokslo įstaigų. Slavistica Vilnensis mokslo darbų leidinyje publikuojami straipsniai tiek žinomų, tiek jaunų mokslininkų iš Lietuvos ir kitų Europos šalių, taip pat iš JAV.