Etika

Žurnalo „Acta Paedagogica Vilnensia“ etikos pareiškimai remiasi Publikavimo etikos komiteto
(COPE) sukurtomis gairėmis.
Redakcinė kolegija įsipareigoja:
• Vertinti straipsnius neatsižvelgdama į autoriaus (autorių) rasę, lytį, seksualinę orientaciją, religinius
įsitikinimus, etninę kilmę, pilietybę ar politines pažiūras. Sprendimas publikuoti bus
grindžiamas rankraščio vertingumu (turinio svarbumu, originalumu, aiškumu, tyrimo rezultatų
pagrįstumu ir kt.) ir atitiktimi žurnalo tematikai ir reikalavimams.
• Užtikrinti autorių ir recenzentų konfidencialumą ir straipsnių turinio apsaugą. Informacija apie
rankraštį nebus atskleidžiama niekam, išskyrus patį autorių, recenzentus, potencialius recenzentus
ir leidėjus.
• Užtikrinti sąžiningą, anonimišką ir nepriklausomą pateiktų rankraščių recenzavimą.
• Teikti patikimą informaciją ir grįžtamąjį ryšį autoriams ir recenzentams.
Recenzentai įsipareigoja:
• Laiku pateikti objektyvias, argumentuotas ir konstruktyvias recenzijas. Informuoti redakciją,
kodėl vėluojama pateikti recenziją. Recenzijose vengti asmeniškų ir įžeidžiamų formuluočių.
• Užtikrinti konfidencialumą. Nenaudoti recenzuojamuose straipsniuose pateikiamos informacijos
savo interesams.
• Deklaruoti tikrus ar galimus interesų konfliktus.
Autorius (autoriai) įsipareigoja:
• Pateikti originalų, žurnalo reikalavimus ir nuostatas atitinkantį darbą.
• Korektiškai cituoti, paminėti kitų tyrėjų, turėjusių įtakos darbui, indėlį.
• Išspręsti bendraautorystės klausimus. Užtikrinti, kad bus paminėti visi, reikšmingai prisidėję
prie pateikto tyrimo koncepcijos, projektavimo, vykdymo ir aiškinimo, taip pat straipsnio rašymo.
Kita vertus, nesuteikti ir neprisiimti vaiduokliškos autorystės.
• Užtikrinti, kad pateikiamuose rankraščiuose nėra plagijuotos ir etikos reikalavimų neatitinkančios
(šmeižiamos, įžeidžiamos, diskriminuojamos ir pan. ) medžiagos.
• Neteikti publikuoti to paties ar labai panašaus rankraščio keliems žurnalams vienu metu.
• Nurodyti tyrimo finansavimo ir paramos šaltinius.
• Pastebėję esminę klaidą arba netikslumą jau išleistame darbe, pranešti žurnalo redaktoriui ar
leidėjui ir suteikti tikslią informaciją, kaip pataisyti darbą.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos