Recenzavimo politika

Rankraščių recenzavimas yra neatsiejama gero mokslinio žurnalo sudedamoji dalis. Mokslinis žurnalas STEPP siekia tapti lyderių savo srityje, todėl daug dėmesio skiriame recenzavimo procesui. Recenzavimas užtikrina konstruktyvų grįžtamąjį ryšį Autoriams ir leidžia Redaktoriams priimti objektyvesnius sprendimus. Specialūs numeriai yra recenzuojami kitaip, tačiau Autoriai, pateikę rankraščius į specialius numerius yra supažindinami su visu procesu.
Rankraščių recenzavimas žurnale STEPP susideda iš trijų etapų: pirminis rankraščio vertinimas; Redaktorių vertinimas ir abipusis anoniminis recenzavimas.

Pirminis rankraščio vertinimas

Visi nauji rankraščiai pirmiausia yra vertinami pagal tai kiek jie atliepia rankraščiams keliamus reikalavimus, kurie yra pateikiami skiltyje Autoriams. Rankraščiai, kurie išpildo šiuos reikalavimus keliauja pas Redaktorius.
Autoriai, kurių rankraščiai yra atmetami šiame etape, apie tai yra informuojami 1 savaitės bėgyje nurodant priežastis.

Redaktorių vertinimas

Redaktoriai priima sprendimus ar rankraštis bus perduotas recenzentams ir kartu yra parenkami recenzentai kiekvienam straipsniui. Šiame etape yra vertinama rankraščio metodologija ir atitikimas STEPP tikslams.
Autoriai, kurių rankraščiai yra atmetami šiame etape, apie tai yra informuojami 2 savaičių bėgyje nurodant priežastis.

Abipusis anoniminis recenzavimas

STEPP’as naudoja abipusio anoniminio recenzavimo būdą – Recenzentų ir Autorių tapatybės yra nežinomos nei vienai iš pusių. Rankraščiams recenzuoti parenkami Recenzentai (bent 2 kiekvienam rankraščiui), kurie yra savo sričių ekspertai. Autoriai taip pat gali pateikti savo rankraščių potencialius Recenzentus, tačiau galutinį sprendimai priima Redaktoriai.
Paprastai rankraščių recenzavimas užtrunka apie 3 mėnesius. Tačiau tiek Recenzentai tiek Redaktoriai gali nurodyti papildomo recenzavimo poreikį, tuomet laikas prasitęsia.

Recenzentų prašoma vertinti šiuo rankraščių aspektus:

  • Originalumas;
  • Reikšmingumas socialinei politikai ir socialiniam darbui;
  • Atliktų tyrimų apžvalga;
  • Tyrimo metodų adekvatumas;
  • Teorijų adekvatumas;
  • Interpretacijų adekvatumas;
  • Rankraščio struktūros nuoseklumas;
  • Išsikeltų tikslų ir išvadų atitikimas;
  • Anotacijos išbaigtumas;
  • Nuorodų ir citavimo tikslumas.