Karalius, M. (2018) „Moteriškasis habitus ,štangos‘ sporte: lytis ir simbolinis dominavima“s, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 42(1), p. 73-101. doi: 10.15388/SocMintVei.2018.12168.