[1]
M. Karalius, „Moteriškasis habitus ,štangos‘ sporte: lytis ir simbolinis dominavima“s, SMV, t. 42, nr. 1, p. 73-101, lapkr. 2018.