1.
T. 42S. Redakcinė kolegija ir turinys. SMV [Prieiga per internetą]. 26 lapkr. 2018 [žiūrėta 19 rugpj. 2019] ;42(1):1-. Available from: http://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/12165