T. 21 (2008): Sociologija. Mintis ir veiksmas

T. 21 (2008)

Sociologija. Mintis ir veiksmas
Publikuota 2008-04-06
Zenonas Norkus
Andropovo klausimu (II). Kaip Maxas Weberis atsakytų į Jurijaus Andropovo klausimą?
Santraukos peržiūros 71 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 123
5-36
PDF
Algis Mickūnas
Globalizacija ir intelektualo atsakomybė
Santraukos peržiūros 56 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 121
37-47
PDF
Andrius Bielskis
Teleologija ir utopija Alasdairo MacIntyre'o etikoje ir politikoje
Santraukos peržiūros 80 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 149
48-59
PDF
Algimantas Valantiejus
Sociologijos sąvokų daugiareikšmiškumas
Santraukos peržiūros 63 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 136
60-71
PDF
Donata Petružytė
Grindžiamosios teorijos metodologija: B. Glaser’io ir A.Strauss’o versijų palyginimas
Santraukos peržiūros 329 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 274
72-89
PDF
Jūratė Černevičiūtė
Jaunųjų miesto profesionalų gyvenimo stiliaus naracijos
Santraukos peržiūros 163 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 131
90-104
PDF
Elena Kocai
Socialinė benamių atskirtis ir jos formavimasis
Santraukos peržiūros 227 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 308
105-118
PDF
Irena Juozeliūnienė, Laura Kanapienė, Airina Kazlauskaitė
Atotolio šeima: nauja užduotis šeimos sociologijai
Santraukos peržiūros 197 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 214
118-134
PDF
Dovilė Jakniūnaitė
Studija apie Lietuvos ir Rusijos santykius, arba kodėl mes dar ilgai neturėsime „normalių” santykių su Rusija
Santraukos peržiūros 53 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 137
134-138
PDF
Rasa Baločkaitė
„Nenutrūkusi gija”: Nerijos Putinaitės pasižvalgymai po Pandoros skrynią
Santraukos peržiūros 68 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 136
139-145
PDF
Algimantas Valantiejus
Koks kapitalizmas, tokia ir demokratija
Santraukos peržiūros 67 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 171
146-158
PDF