Teisė

Teisė

ISSN 1392-1274 | eISSN 2424-6050

Žurnalo tematika. Nuo 1957 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas leidžia periodinį žurnalą VU mokslo darbai. Teisė. Jame savo straipsnius skelbia visų pagrindinių Lietuvos ir užsienio švietimo įstaigų bei įvairių teisinių institucijų darbuotojai. Jis, leidžiamas kelių šimtų egzempliorių tiražu, reprezentuoja teisės mokslą Lietuvoje ir užsienyje. Teisės redaktorių kolegiją sudaro aktyvūs Lietuvos ir užsienio mokslininkai, atstovaujantys Vilniaus ir Mykolo Romerio universitetams, Teisės institutui, Frankfurto prie Maino Johano Volfgango Getės (Vokietija), Lodzės (Lenkija), Oslo (Norvegija), Maskvos valstybiniam M. Lomonosovo (Rusija), Eurazijos nacionaliniam L. Gumiliovo (Kazachstanas) universitetams.

Straipsniai, neatitinkantys formalių moksliniams straipsniams keliamų reikalavimų, tačiau parašyti aktualia tema ir turinio požiūriu verti teisininkų ir teise besidominčių dėmesio, skelbiami leidinio Teisė specialiajame skyriuje Teisės aktualijos. Leidinys Teisė įtrauktas į Lietuvos mokslo leidinių, kuriuose publikuoti mokslo straipsniai pripažįstami suteikiant mokslo laipsnį, sąrašą, patvirtintą Mokslo ir studijų departamento prie Švietimo ir mokslo ministerijos. 

Publikavimo dažnumas. Per metus išleidžiami keturi žurnalo tomai.

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai parašyti lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Registruota duomenų bazėse. China Knowledge Resource Integrated DatabaseLituanistika, DOAJ (2019), ScienceOpen.
Google Scholar (h5-index 3; h5-median 4). 

Atviroji prieiga. Teisė yra atvirosios prieigos žurnalas. Turinys yra nemokamai pasiekiamas ir suteikiama teisė jį skaityti, išsaugoti savo kompiuteryje, kopijuoti, platinti, spausdinti, atlikti paiešką ar pateikti nuorodą į viso teksto dokumentus. Prieiga prie žurnale skelbtų straipsnių teikiama remiantis Kūrybinių bendrijų licencija (Creative Commons Attribution 4.0 License, CC BY 4.0). 

Esame Iniciatyvos atviroms citatoms (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys.

Rėmėjai. 2016–2019 m. leidyba finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinant projektą Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas (su Lietuvos mokslų akademija, projekto kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004).