NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ KVALIFIKAVIMAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMO JURISPRUDENCIJA

Egidijus Bieliūnas

Santrauka


Straipsnyje apžvelgiama nusikalstamų veikų kvalifikavimo ir jo teorijos santykio su ES Teisingumo Teismo atitinkama jurisprudencija būklė ir perspektyvos. Lietuvos teisės moksle ši problematika kol kas nebuvo tirta. Pirmasis žvilgsnis į ją rodo, kad kvalifikavimo reikmių požiūriu Teisingumo Teismo jurisprudencija lieka išsklaidyta ir nepakankamai žinoma, nors turi akivaizdaus teisinio potencialo, reikšmingo kvalifikavimo taisyklėms suvokti ir taikyti. Tai ypač matyti kalbant apie kvalifikavimo standartus, gaunamus derinant nacionalinės ir ES teisės nuostatas. Išsakoma originali idėja, kad jurisprudencijos atranka, sisteminimas ir pristatymas gali būti pradėti pasinaudojant Teisingumo Teismo sprendimų pavyzdžiais, iliustruojančiais svarbiausias kvalifikavimo kaip teisinio reiškinio savybes. Pateikiama keliolika atitinkamai sugrupuotų jurisprudencijos pavyzdžių, kurie leidžia patikslinti principinius kvalifikavimo komponentus: veikas, jų teisinio vertinimo standartus, kvalifikavimą atliekančius subjektus, jų kompetenciją, taip pat kvalifikavimo operacijų inicijavimo ar draudimo jas atlikti teisines ištakas. Ši pirminė analizė, o dar labiau jos tolesnis plėtojimas gali būti naudingi tiek nusikalstamų veikų kvalifikavimo praktikai, tiek jo teorijai.


Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/Teise.2017.103.10777