ES BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS: REIKŠMĖ DUOMENŲ APSAUGOS TEISEI

Julius Zaleskis

Santrauka


ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 2018 m. reformuos duomenų apsaugos teisę nustatydamas daugybę naujų taisyklių ir pareigų. Straipsnyje atskleidžiamos svarbiausios naujovės, kurios turėtų paskatinti duomenų apsaugos teisės globalizaciją. Atskleidžiama, kaip Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas perskirstys duomenų valdytojų ir priežiūros institucijų atsakomybę.


Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/Teise.2017.103.10779