PLAČIAI ŽINOMŲ PREKIŲ ŽENKLŲ APSAUGĄ PAGRINDŽIANČIŲ TEORIJŲ ANALIZĖ

Marija Markova

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos teorijos, pagrindžiančios plačiai žinomų prekių ženklų apsaugą, įtvirtintą Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS), 16 straipsnio 3 dalyje. Straipsniu siekiama atskleisti pagrindines remiantis TRIPS 16 straipsnio 3 dalimi saugomas prekių ženklų funkcijas ir jų ribas bei nustatyti galbūt tinkamiausią šios apsaugos doktrininį pagrindimą.


Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/Teise.2017.103.10783