TEISMINIS PACIENTŲ PATIRTOS ŽALOS ATLYGINIMO MODELIS

Monika Morkūnaitė

Santrauka


Straipsnyje, atsižvelgus į pastaraisiais metais Lietuvoje vykstančias diskusijas dėl pacientų patirtos žalos atlyginimo reguliavimo taikymo, svarstomus esamos sistemos pakeitimus, analizuojamas Lietuvoje veikiantis teisminis ieškinio modelis, pagrindiniai su jo taikymu susiję aspektai. Taip pat svarstoma, ar Lietuvoje įgyvendintas teisminis ieškinio modelis yra neefektyvus ir kaip galėtų būti tobulinamas pacientų patirtos žalos atlyginimo institutas.


Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/Teise.2017.103.10784