DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO VEIKLOS PAGRINDAI PAGAL ES BENDRĄJĮ DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTĄ

Julius Zaleskis

Santrauka


Naujasis ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įtvirtina duomenų apsaugos pareigūno institutą, kuris turėtų būti duomenų apsaugos reguliavimo centre, tačiau palieka neaiškumų dėl jo turinio. Darbe atskleidžiamos naujojo duomenų apsaugos pareigūno veiklos reguliavimo naujovės, pagrindų paskirti duomenų apsaugos pareigūną turinys, apibrėžiami principai, kuriais grindžiama duomenų apsaugos pareigūnų veikla.

Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/Teise.2017.104.10851