Nusikalstamas elgesys sporto srityje
Salomėja Zaksaitė
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Teise.2010.0.252
PDF

Kaip cituoti

Zaksaitė, S. (2010) Nusikalstamas elgesys sporto srityje, Teisė, 74, p. 136-152. doi: 10.15388/Teise.2010.0.252.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamas nusikalstamas elgesys sporto srityje ir jo latentiškumo priežastys. Tiriama sporto samprata ir analizuojamas sporto ir nusikalstamo elgesio ryšys. Būdingiausi pažeidimai sporto srityje yra susiję su dopingu, smurtu ir korupcija – šios veikos ir analizuojamos darbe. Atitinkama analizė yra reikšminga, siekiant atskleisti nusikalstamo elgesio sporto srityje reiškinį bei aiškinantis, kokia turėtų būti šio reiškinio prevencija.

In this article criminal behaviour at sport field and the reasons of its latency are analyzed. The con­cept of sport and its link with criminal behavior are laid out. The most typical crimes at sport field are cheating, violence and corruption – thus said crimes are researched in this work. Corresponding analysis is significant in order to unfold criminal behaviour in sports and to ascertain what kind of prevention of said behaviour should be applicable.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.