Teisinis samprotavimas: argumentacinis metodologinis požiūris
Eglė Mackuvienė
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Teise.2009.0.308
PDF

Kaip cituoti

Mackuvienė, E. (2009) Teisinis samprotavimas: argumentacinis metodologinis požiūris, Teisė, 70, p. 102-118. doi: 10.15388/Teise.2009.0.308.

Santrauka

Teisinis argumentavimas, samprotavimas, teisės aiškinimas – susiję, sutampantys, o kartais tapatinami teise grįsto sprendimo priėmimo proceso aspektai. Lietuviškoje teisės doktrinoje plačiau analizuojama teisės aiškinimo, interpretavimo problematika, o teisinis samprotavimas, argumentavimas vis dar lieka intuityviai suvokiamos definicijos. Teisinio argumentavimo teorijos skraistę Lietuvoje praskleidė į lietuvių kalbą išversta R. Alexy „Teisinio argumentavimo teorija“, tačiau ir šis fundamentalus veikalas atspindi tik dalį visos požiūrių į teisinį samprotavimą, argumentavimą įvairovės. Straipsnyje siekiama apžvelgti šią įvairovę, išanalizuoti bendrojo argumentavimo ir teisinio argumentavimo ypatumus, į teisinį argumen­tavimą pažvelgti kaip į vieną iš galimų metodų, požiūrių plačiau suprantamo teisinio samprotavimo kontekste.

Legal argumentation, reasoning, interpretation represent different, although interconnected, overlap­ping, aspects of legal judgement. Questions on legal interpretation are being broadly discussed by Li­thuanian legal theorists and practicians, but legal reasoning and legal argumentation still remain in­tuitively understood concepts in Lithuanian legal doctrine. “Theory of legal argumentation” by R.Alexy, translated into Lithuanian, indoctrinated theory of legal argumentation, nevertheless this fundamental treatise represents only the one of possible approaches towards legal reasoning. The variety of these ap­proaches is being discussed in the article. The characteristics of argumentation theory are presented and argumentative aspects of legal reasoning are emphasised.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.