PROKURORŲ POŽIŪRIS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS REFORMĄ

Gintautas Valickas, Kristina Vanagaitė

Santrauka


Straipsnyje1 analizuojama, kaip skirtinguose šalies regionuose ir įvairiuose prokuratūros padaliniuose (apylinkių, apygardų ir Generalinėje) dirbantys prokurorai (n = 349) vertina 2010–2012 metų prokuratūros reformą.


The article analyses how the prosecutors (n = 349) of different Lithuanian regions and various divisions (regional, district and Prosecutor General’s Office) assess the reformation of prosecution service in the years 2010–2012.


Pilnas tekstas:

7-19.pdf