RĖMIMASIS PRECEDENTAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO JURISPRUDENCIJOJE

Johanas Baltrimas

Santrauka


Analizuojant Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, galima matyti, kad teismas yra saistomas savo suformuotos pozicijos konkrečiose atskirose bylose ir pozicijos bendresniais aspektais, tačiau tam tikrais atvejais pažodinis teismo eksplicitiškai suformuluotų taisyklių taikymas neatitiktų šio teismo precedento doktrinos. Tokie atvejai gali būti aptinkami vertinant, inter alia, ar kažkuris iš precedentinio sprendimo motyvų gali būti panaudotas sprendžiamoje byloje, kartu išsaugant motyvų visumos loginį nuoseklumą; ar precedentinės taisyklės keliamų reikalavimų sprendžiamoje byloje yra visiškai nepaisoma, ar jie yra užtikrinami bent iš dalies.

Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/Teise.2015.97.9826