Teisė http://www.zurnalai.vu.lt/teise <p>Įkurtas 1957 m. Publikuoja teorinius ir praktinius teises tematikos straipsnius.</p> en-US <p>Susipažinkite su autorių teisėmis&nbsp;<a href="http://www.zurnalai.vu.lt/teise/journalpolicy">žurnalo politikoje</a>&nbsp;skiltyje Autorių teisės.&nbsp;</p> gintaras.svedas@tf.vu.lt (Gintaras Švedas) vigintas.stancelis@kf.vu.lt (Vigintas Stancelis) Mon, 23 Sep 2019 00:00:00 +0300 OJS 3.1.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Redakcinė kolegija ir turinys http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14476 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Gintaras Švedas Autorinės teisės (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14476 Mon, 23 Sep 2019 00:00:00 +0300 Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14477 Gintaras Švedas Autorinės teisės (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14477 Mon, 23 Sep 2019 00:00:00 +0300 Kelios pastabos dėl Sąjungos teisėjo atliekamos teisminės kontrolės apimties http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14478 <p>Straipsnyje apžvelgiami kai kurie Europos Sąjungos Teisingumo Teismo atliekamos teisminės kontrolės apimties aspektai ir jos ypatumai konkurencijos (tyrimas apima bylas, susijusias su konkurenciją ribojančiais susitarimais ir piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi) bei viešosios tarnybos bylose. Kadangi Europos Sąjungos teisės aktai tiksliai neapibrėžia teisminės kontrolės apimties, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) jurisprudencija yra vienas iš pagrindinių informacijos šaltinių šiuo klausimu. Atsižvelgiant į tai, straipsnyje pristatoma aktuali analizuojama tema ESTT praktika ir atspindima teismo požiūrio raida minėtose konkurencijos ir viešosios tarnybos bylose.</p> Virgilijus Valančius Autorinės teisės (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14478 Mon, 23 Sep 2019 00:00:00 +0300 Komercinių paslapčių apsaugos ypatumai viešųjų pirkimų santykiuose http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14479 <p>Straipsnyje nagrinėjamas pareigos užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą viešųjų pirkimų procedūroje teisinis reguliavimas ir komercinės paslapties taikymo šiuose santykiuose ypatumai.</p> Ramūnas Birštonas, Karolis Šimanskis Autorinės teisės (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14479 Mon, 23 Sep 2019 00:00:00 +0300 Prokurorų patiriamo streso ir jo įveikos ypatumai: dviejų tyrimų duomenys http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14480 <p>Straipsnyje analizuojamas mūsų šalies prokurorų (2013 m. buvo apklausta 349, o 2017 m.&nbsp;– 274 prokurorai) dėl darbo specifikos patiriamas stresas, svarbiausi jo šaltiniai, taikomos streso įveikos strategijos, streso, įveikos strategijų ir prokurorų sociodemografinių charakteristikų sąsajos, taip pat lyginami 2013 ir 2017 metų duomenys.</p> Gintautas Valickas, Kristina Vanagaitė Autorinės teisės (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14480 Mon, 23 Sep 2019 00:00:00 +0300 Konstitucinio Teismo nutarimų padariniai laiko aspektu http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14481 <p>Straipsnyje nagrinėjama Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimų teisinė galia laiko požiūriu, t. y.&nbsp;<em>ex tunc, ex nunc</em>&nbsp;ir&nbsp;<em>pro futuro</em>&nbsp;sprendimų teisinės galios elementai Lietuvos konstitucinės justicijos modelyje. Straipsnyje siekiama atskleisti Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos taisyklės, kad Konstitucinio Teismo sprendimų galia yra nukreipiama į ateitį, išimčių doktrinos raidą Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje, ir tolesnes šio instituto raidos perspektyvas,&nbsp;<em>inter alia,</em>&nbsp;atsižvelgiant į 2019 m. priimtą Konstitucijos pataisą dėl individualaus konstitucinio skundo įtvirtinimo.</p> Dovilė Pūraitė-Andrikienė Autorinės teisės (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14481 Mon, 23 Sep 2019 00:00:00 +0300 Teisės mokslo tarpdiscipliniškumas empiriniu požiūriu http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14482 <p>Straipsnyje analizuojami pagrindiniai tarpdiscipliniškumo bruožai ir atliekamas tarpdiscipliniškumo apraiškų teisės moksle empirinis tyrimas.</p> Dovilė Valančienė Autorinės teisės (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14482 Mon, 23 Sep 2019 00:00:00 +0300 Hibridinių grėsmių Arkties regione teisiniai iššūkiai http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14483 <p>Straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama teisinei sistemai, sutartims ir kitiems teisės aktams, kurie taikomi Arkties vandenyno teritorijai bei pilkųjų zonų apibrėžimui, taip pat nustatyti, kur būtų galima taikyti hibridinę taktiką ir operacijas nepažeidžiant tarptautinės jūrų teisės ir teisės, reguliuojančios jėgos draudimą.</p> Alaa Al-Aridi Autorinės teisės (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14483 Mon, 23 Sep 2019 00:00:00 +0300 Laidavimas Lietuvos baudžiamojoje teisėje http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14484 <p>Straipsnyje pateikiama Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse įtvirtinto atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą istorinė analizė, mėginant suvokti šio instituto susiformavimo Lietuvos baudžiamojoje teisėje priežastis. Laidavimo už nusikaltimus padariusius asmenis apraiškų mėginama ieškoti dar ankstyvaisiais Lietuvos valstybės laikais.</p> Justinas Bagdžius Autorinės teisės (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14484 Mon, 23 Sep 2019 00:00:00 +0300 Testatoriaus laisvė ir jos ribos tarptautinio paveldėjimo byloje http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14485 <p>Straipsnyje analizuojami teisiniai žingsniai tarptautinio paveldėjimo byloje, kai yra paveldima pagal testamentą, t. y. kuris teismas yra kompetentingas spręsti dėl testamento ir jo sąlygų galiojimo ir pagal kurios valstybės teisę. Nustatyti taikytiną teisę yra vienas iš svarbiausių klausimų vertinant testatoriaus valią, t. y. kiek jis galėjo būti laisvas pasirinkti dėl savo turto pomirtinio paskirstymo. Testatoriaus laisvę skirtingose valstybėse geriausiai atspindi jos ribojimai, pavyzdžiui, privalomoji palikimo dalis. Šiame straipsnyje yra pristatomos keturios skirtingos paveldėjimo teisės sistemos vertinant testatoriaus laisvę ir jos ribas.</p> Simona Bronušienė Autorinės teisės (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14485 Mon, 23 Sep 2019 00:00:00 +0300