Vokiečių ordino raštų vertimo į lietuvių kalbą ypatumai
Straipsniai
Grasilda Blažienė
Publikuota 2017-12-20
https://doi.org/10.15388/VertStud.2017.10.11266
PDF

Reikšminiai žodžiai

nėra

Kaip cituoti

Blažienė, G. (2017) Vokiečių ordino raštų vertimo į lietuvių kalbą ypatumai, Vertimo studijos, 10, p. 7-19. doi: 10.15388/VertStud.2017.10.11266.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka vokiečių kalba]

Straipsnyje aptariami Vokiečių ordino dokumentų vertimo į lietuvių kalbą niuansai. Trumpai apžvelgiamos baltiškų, lietuvių ir prūsų, tikrinių vardų lietuvinimo tendencijos istorikų parengtuose vertimuose, atkreipiant dėmesį, kad iš akių išleistas labai svarbus prūsiškų tikrinių vardų lietuvinimo aspektas: būtinybė lietuvinant prūsiškus vardus atsižvelgti į jų autentišką lytį, pasitelkiant ir kalbininkų darbus. Atskirai dėmesio skiriama ir veikiausiai prūsiško žodžio graude, grawde vertimui į lietuvių kalbą, pasiremiant ir to žodžio vartojimo kontekstu vegeberichtuose ir kituose šaltiniuose, drauge pasitelkiant to paties pavadinimo onimus: prūsiškus asmenvardžius ir vietovardžius. Tyrimo medžiaga iliustruojama lietuviško vardyno pavyzdžiais.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencijos
Priskyrimas: Kūrybinių bendrijų licencijos (CC BY 4.0).

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.