Dini, P. U. (2017). Vertimas ir „Etymologica veritas“ (remiantis pradžios knyga 2, 23). Vertimo Studijos, 10, 20-44. https://doi.org/10.15388/VertStud.2017.10.11271