KLIOŠTORAITYTĖ, R. Svetimžodžių perteikimas verčiant grožinę literatūrą. atvejo analizė. Vertimo studijos, v. 10, p. 175-191, 20 dez. 2017.