Dini, P. U. (2017) „Vertimas ir ,Etymologica veritas‘ (remiantis pradžios knyga 2, 23“), Vertimo studijos, 10, p. 20-44. doi: 10.15388/VertStud.2017.10.11271.