[1]
P. U. Dini, „Vertimas ir ,Etymologica veritas‘ (remiantis pradžios knyga 2, 23“), VS, t. 10, p. 20-44, gruodž. 2017.