[1]
M. Wardle, „Jokio skirtumo? ,Jautrių‘ tekstų vertima“s, VS, t. 10, p. 120-134, gruodž. 2017.