Blakesley, J. Nuotolinis Dantės Vertimų Skaitymas. Vertimo Studijos, T. 10, Dec. 2017, p. 65-75, doi:10.15388/VertStud.2017.10.11282.