Acim, Rachid. Šekspyro Meilės Poezijos Neišverčiamumas. Vertimo studijos 10 (gruodžio 20, 2017): 45-64. žiūrėta rugpjūčio 21, 2019. http://www.zurnalai.vu.lt/vertimo-studijos/article/view/11276.